לבדיקת תיק הביטוח ללא עלות, נא השאירו פרטים 

אנא המתן...

למי מיועד השרות ?

שרות בדיקת תיק הביטוח מתאים לכל אדם אשר משלם לחברות הביטוח סכומים גבוהים כל חודש והוא מעוניין להוזיל עלויות ולמנוע כפילויות בין הביטוחים השונים .

ניתן לחלק למספר פלחים את השרות שאנו מציעים למבוטחים :

עצמאים – השרות שניתן לעצמאים כולל : בדיקת התכניות הפנסיוניות תוך התאמת אובדן כושר עבודה מקצועי , הוזלת דמי ניהול , איחוד בין קרנות פנסיה , איתור כספים אבודים , ניצול הטבות מס מקסימליות , הסבר וייעול דרכי ההפקדות עבור העובדים תחת שרותי המסלקה הפנסיונית , בדיקת התכניות הפיננסיות שכוללות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות תוך בדיקת אלטרנטיבות השקעה רווחיות  וזולות  יותר , מתן שרות אישי זמין 24/7 . בתחום הביטוחים הפרטיים של הבעלים אנו מונעים כפילויות בין הביטוח של קופת חולים שכולל את הביטוח הבריאותי והסיעודי לבין הביטוח הפרטי ,תכנון ושילוב של ביטוח החיים עם התכניות הפנסיוניות והוזלת עלויות לאורך השנים , תכנון ביטוח סיעודי יעיל וזול וביטול ביטוחים בעלי ערך חשיבות נמוכה לטובת ביטוחים עם ערך חשיבות גבוהה. בתחום החיסכון מתן אלטרנטיבה להשקעת כספים .

שכירים – השרות שניתן לשכירים כולל: איחוד קופות ממעסיקים שונים , בדיקת התכניות הפנסיוניות דרך המסלקה הפנסיונית ללא עלות תוך מתן הסבר לגבי יתרות הכספים , קצבה צפויה  בגיל הפרישה , בדיקת תקינות ההפקדות לאורך השנים ע"י מעסיקים , הוזלת דמי ניהול ובדיקת המרכיבים הביטוחיים .  בתחום הפיננסי הכולל  את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות יבדקו אלטרנטיבות השקעה רווחיות וזולות יותר  ובנוסף תינתן חוות דעת לגבי הקולקטיבים דרך מקום העבודה ודרכי ייעול לשמירת הזכויות הביטוחיות בעת סיום יחסי עובד מעביד  . לגבי הביטוחים הפרטיים אנו מונעים כפילות עם קופת החולים בביטוח הסיעודי ובביטוח בריאות הפרטי , בודקים את מרכיב האובדן כושר עבודה של המעסיק ומשלימים במידת הצורך בשילוב בין ביטוח פרטי לביטוח דרך מקום העבודה. מוזילים עלויות של ביטוחי החיים ומבצעים תכנון  שחוסך כסף לאורך השנים . בתחום החיסכון מתן אלטרנטיבה להשקעת כספים

גמלאים ופנסיונרים – השרות שניתן לגמלאים ופנסיונרים כולל: בדיקת הביטוחים שנעשו לאורך השנים ע"י המעסיק , באופן פרטי ודרך החברות הישירות , מניעת תשלום כפול על ביטוחים במספר חברות ביטוח , צמצום ויעול התיק הביטוחי . איתור כל החסכונות שנצברו במרוצת השנים ואיחודם בקופה אחת . מתן הסבר לגבי אלטרנטיבות למשיכת הקצבה בגיל פרישה והתאמת מסלול נכון למשיכת הכספים בעת היציאה לפנסיה . בתחום הפיננסי שכולל את הקופות גמל וקרנות ההשתלמות תינתן המלצה להוזלת עלויות ואלטרנטיבות השקעה רווחיות יותר . בתחום  החיסכון תוצג אפשרות לחיסכון מניב שכולל משיכה חודשית של כספים תוך שמירה על הקרן והשארת הכספים נזילים בכל עת .

.